Obowiązek informacyjny

Niniejsza wiadomość sms została wysłana przez TARGET MEDIA Paweł Konstanczak z siedzibą w Skórzewie (60-185), ul. Cytrynowa 24, na zlecenie LoanMe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 142B, 02-305 Warszawa, telefon 22 377 78 00, NIP: 527-272-96-11, REGON: 360839407, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000544100, kapitał zakładowy w wysokości 205 000 zł. Otrzymałeś ją, ponieważ za pośrednictwem jednego z naszych serwisów wyraziłeś zgodę na otrzymywanie od nas wiadomości zawierających informacje handlowe za pośrednictwem telefonu zgodnie z art. 172 ustawy z 16.07.2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. Nr 171, poz. 1800). W każdej chwili możesz wycofać tę zgodę. W tym celu wyślij wiadomość na adres: bazy@target-media.pl lub drogą pocztową na: TARGET MEDIA, ul. Cytrynowa 24, 60-185 Skórzewo.

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Poniżej znajdują się informacje na temat przetwarzania Twoich danych osobowych przez Target Media w celu wysyłki wiadomości zawierających informacje handlowe za pośrednictwem wiadomości sms. Wszystkie informacje, które należy podać zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych („RODO”) zostały Ci przekazane w momencie pozyskiwania Twoich danych osobowych. Poniżej znajdziesz ich krótkie przypomnienie.

Administratorem Twoich danych osobowych jest TARGET MEDIA Paweł Konstanczak z siedzibą w Skórzewie (60-185), ul. Cytrynowa 24,

NIP: 554-226-02-72, REGON: 302087349 (dalej: „Target Media”), adres e-mail: bazy@target-media.pl

TARGET MEDIA powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Możesz się z nim skontaktować, pisząc wiadomość na adres bazy@target-media.pl

Przekazałeś nam swoje dane osobowe za pośrednictwem jednego z naszych serwisów internetowych. Jeśli chcesz wiedzieć dokładnie, kiedy i w jaki sposób przekazałeś nam swoje dane, wyślij nam wiadomość za pomocą formularza kontaktowego lub na adres: bazy@target-media.pl lub drogą pocztową na adres: TARGET MEDIA, ul. Cytrynowa 24, 60-185 Skórzewo.

W celu marketingu bezpośredniego towarów i usług Target Media oraz podmiotów współpracujących z Target Media przetwarzamy następujące dane: numer telefonu.

Dane te są przetwarzane na podstawie art. 6 ust.1 lit. f) RODO. Zgodnie z tym przepisem administrator danych może powołać się na uzasadniony interes jako podstawę przetwarzania, gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą, jest dzieckiem. Tym uzasadnionym interesem, zarówno w przypadku marketingu usług lub towarów własnych, jak i marketingu usług lub towarów strony trzeciej (podmiotów współpracujących z Target Media) jest dotarcie z komunikatem reklamowym do określonej grupy odbiorców.

Podmiotami współpracującymi z Target Media są reklamodawcy, którzy zlecają nam wysyłanie informacji handlowych dotyczących ich usług lub towarów. Nie udostępniamy żadnych Twoich danych osobowych tym podmiotom. To Target Media realizuje i nadzoruje cały proces wysyłki informacji handlowych.

Dane przetwarzane będą do czasu wniesienia sprzeciwu wobec tego przetwarzania, a po tym czasie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń.

Dostęp do Twoich danych mogą mieć jedynie podmioty, z których usług Target Media korzysta w związku z prowadzoną działalnością – w tym wypadku będzie to podmiot, za którego pośrednictwem Target Media realizuje wysyłki sms – Telemart Sp z o.o. z siedzibą przy Al. Jerozolimskich 142B, 02-305, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XII Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000895951, NIP: 7011030379. Target Media zawarła z Telemart Sp z o.o. stosowną umowę, której przedmiotem jest zabezpieczenie Twoich danych.

Przysługuje Ci prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo sprzeciwu co do ich przetwarzania, a także prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.

Ponadto, przysługuje Ci prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), gdy uznasz, że przetwarzanie przez nas Twoich danych osobowych narusza przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

W razie dodatkowych pytań prosimy o kontakt na adres: bazy@target-media.pl

Potrzebujesz skutecznej bazy danych?

Masz pytania? - Jak możemy ci pomóc?

TARGET MEDIA jest administratorem oraz brokerem wysokiej jakości baz danych B2B/B2C. Początkowo współpracowaliśmy z firmami z sektora MśP,
lecz wieloletnie doświadczenie w branży zaowocowało realizacją projektów także dla dużych, znanych i cenionych marek polskich oraz europejskich.
Dziś z naszych baz danych korzystają największe firmy z sektora finansowego, call center oraz handlowe. Zapraszamy do współpracy!

PIN

ADRES

ul. Cytrynowa 24
60-185 Skórzewo k/Poznania

EMAIL

EMAIL

kontakt@target-media.pl
Dział obsługi Klienta

Wszelkie prawa zastrzeżone © 2024 TargetMedia | Usługi | Aktualności | Skontaktuj się z nami | Polityka prywatności